Стари Видри - Спининг клуб

Brother DLH

Календар на "Стари видри" за 2018 година

Главен спонсор за 2018 отново е Brother - на ваша страна - brother.bg/

Спининг лига "Brother - на ваша страна 2018" 

Всички състезания от Спининг лигата за 2018 година се провеждат в почивни дни по регламент, който е официално приет от членовете на клуба. Принципа при улов на диви риби е да се спазва духа на спортсменство и приятелство, строго спазване на закона и стимулиране принципа "Хвани-пусни" (Catch & Release). Провеждаме инструктаж в началото на всяко състезание, където се указват правилата.

Конкретните места за състезанията обикновено се определят непосредствено преди датата за всяко състезание (1-2 седмици) според обстановката по реките и водоемите. Местата и програмата на състезанията се обявяват на страниците на уебсайта starividri.org както и във форума на ФМ - forum.fishing-mania.com.

Датите за отделните кръгове са:

1-ви кръг: - 14 април - събота - има предложения от колеги от Бургас за р. Тунджа, защото рибата на юг има по-ранно раздвижване и активност от северните и централни райони на България.

2-ри кръг: - 13 май - неделя

3-ти кръг: - 10 юни- неделя - Мястото се уточнява допълнително

4-ти кръг: - 25 и 26 август - р.Тунджа - с. Княжево

5-ти кръг: - 8 или 9 септември - Мястото се уточнява допълнително

6-ти кръг: 7 октомври
- неделя- Мястото се уточнява допълнително

Еко акции:

Панчарево - 03.11.2018 г

Детско училище

Близо до София и ориентировъчен месец - юни! Подлежи на допълнително обсъждане.

Зарибяване

Зарибяванията с пъстърва и други хищници ще ги правим в зависимост от наличието на зарибителен материал в рибарниците и наличните средства.

Участие в състезания по улов на пъстърва с изкуствени примамки

СК "Стари видри" подготвя свои отбори от изявени и доказали се състезатели. Тези отбори участват в национални и международни първенства по спининг.

Забележка: Конкретните дати и места за провеждане на мероприятия на клуба, зависят от провеждането на национални риболовни събития, както и от моментните условия на избраните водоеми и реки. Поради тази причина, някои дати и места подлежат на доуточняване и промяна. Тези промени ще бъдат съответно оповестени на уебсайта на "Стари видри".

 


Еко акции - "Да направим българската природа по-чиста"

Спининг клуб “Стари Видри” организира и провежда еко-акции и почистване на бреговете на различни водоеми. През последните години бяха проведени еко-акции на язовирите Искър, Огняново, Лобош, ез. Панчарево, р. Янтра и р. Искър. Тези прояви са отворени за всички членове на клуба и техните семейства, за приятелите ни, както и за всички българи, които милеят за нашата природа и желаят да имаме по-красива и чиста родина.

Клубът участва и в протестни акции срещу произволното изграждане на малки водно-електрически централи по реките.

 

Детски училища - "С поглед към младите"

Клубът има създадена своя секция за деца и юноши и организира от пет години риболовни училища по улов на риба с блесна и изкуствена муха. Училищата са провеждани на р. Искрецка край Своге /два пъти/, на р. Вит, р. Янтра и на яз. Липник край Русе В риболовните училища проведени досега са взели участие над 250 деца на възраст от 10 до 16 години. Децата, са обучавани по традиция от най-опитните риболовци на клуба. Училищата се провеждат под мотото "Детето риболовец може без дрога" и са част от веригата, организирана от Съюза на ловците и рибол

Еко-акции

Риболовни училища