Стари Видри - Спининг клуб

Brother DLH

Регламент за състезанията на СК Стари видри за 2022

Здравейте,
По-долу можете да откриете регламента за провеждане на състезанията от спининг лигата "Brother" за 2022г.
Регламент
1. Организация на състезанието
- Всеки състезател е длъжен да се яви в уречения час на водоема за запознаване с регламента и условията за риболов.
- Всеки състезател е длъжен да се запише в стартовия списък, като на произволен принцип след това, ще получи картонче с номер за участие.
- На всеки състезател ще бъде предоставен клубен метър за измерване на улова, като за състезатели, които не са членове на СК „Стари Видри“ това ще става срещу предварително посочен финансов депозит.
- Всеки състезател е длъжен да стартира състезанието от уреченото място от организаторите.
- Всеки състезател е длъжен да уведоми организаторите, ако закъснява за инструктажа и/или старта на състезанието.
- Състезанието е индивидуално, със свободно избрани места.
- Придвижването с МПС в хода на състезанието е забранено, освен ако не е изрично разрешено от организаторите!
- Всеки състезател поема разноските си по участие.
2. Измерване на улова и точкуването му
Измерването на улова става, чрез представянето на снимка на всяка от уловените риби поставени върху клубния метър, като в близост до него трябва да се вижда и състезателното номерче предоставено преди старта на състезанието. Снимки, на които горните два реквизита липсват няма да се зачитат за генералното класиране. Няма ограничение за вида на устройството, с което ще се снима (мобилен телефон, таблет, фотоапарат и др), единственото изискване е при предоставяне на снимки за точкуване, ясно да си личи линейния размер на рибата, както и състезателния номер. Подробни инструкции за горното ще бъдат давани преди старта на всяко състезание.
При състезания, състоящи се от един манш (провеждат се в един ден), всеки състезател може да предостави за точкуване само 7-те най-големи риби уловени от него, без значение от техния вид.
При състезания, състоящи се от два манша (провеждат се в два последователни дена), ограничението за 7-те най-големи риби остава за всеки манш или общо не повече от 14бр риби за цялото състезание.
Ще бъдат точкувани снимки само на мерни риби съобразно действащия закон за рибарството и аквакултурите, а именно както следва:
Щука – не по-малка от 35см.
Распер – не по-малък от 25см.
Сом – не по-малък от 65см.
Бяла риба – не по-малка от 45см.
Кефал – не по-малък от 22см
Костур – не по-малък от 12см
Бяла мряна – но не по-малка от 25см.
Мъздруга – но не по-малка от 22см.
Морунаж – но не по-малък от 25см.
Попче – но не по-малко от 12см.
Слънчева риба - но не по-малко от 12см.
Линейния размер на всяка риба се приравняват в точки съобразно таблиците за различните видове риби, описани по-долу в Приложение 1.
За по-голям линеен размер на всеки уловен екземпляр се начисляват допълнителни бонуси както следва:
- речен кефал
над 30см. - допълнителни 100 точки
над 35см. - допълнителни 200 точки
над 40см. - допълнителни 300 точки
над 45см. - допълнителни 400 точки
и т.н. в прогресия през 5 см
- пъстървови риби
над 32см. - допълнителни 100 точки
над 37см. - допълнителни 200 точки
над 42см. - допълнителни 300 точки и така нататък за всеки 5 см увеличение на размера
- костур
над 20см. - допълнителни 100 точки
над 25см. - допълнителни 200 точки
над 30см. - допълнителни 300 точки и така нататък за всеки 5 см увеличение на размера
- бяла риба над 55см. - допълнителни 100 точки и така нататък за всеки 5см. увеличение на размера
- щука над 55см. - допълнителни 100 точки и така нататък в прогресия през 5 сантиметра
- сом над 80см. - допълнителни 100 точки и така нататък в прогресия през 5 сантиметра
- распер над 50см. - допълнителни 100 точки и така нататък в прогресия през 5 сантиметра.
За всеки вид уловена риба състезателят получава допълнителни 50 точки. Всеки участник получава и допълнителни 50 точки за участие в състезанието.
4. Разрешени примамки
Блесни - от всички видове, в това число и мухоблесни
Воблери - от всички видове
Силиконови примамки - от всички видове
Кастмастери, пропелери и всякакъв друг вид метални примамки, отговарящи на понятието "спинингов риболов".
Всеки състезател има право да монтира на въдицата си само по една от горепосочените примамки, и да ги заменя без ограничения!
Разрешено е използването на допълнително утежняване на линията, употреба на различни видове поплавъци, сбирулино, бомбарди, оловни тежести и т.н.
Разрешено е и монтирането на един брой стример върху риболовната линия.
5. Абсолютно е забранена употребата на всякакъв вид естествена стръв, поставянето й върху изкуствените примамки и подхранването. Състезателите имат право да употребяват различни видове ароматизатори на примамките.
6. Организаторите си запазват правото да внесат корекции в правилника до началото на самото състезание.
7. Резултатите от състезанието важат за главното индивидуално класиране на Лигата по спинингов риболов "Стари видри".
8. Организаторите не носят отговорност в случай на инциденти, възникнали в хода на състезанието, преди или след него.
9. Състезанието може да бъде прекратено от организаторите в случай на непредвидени обстоятелства - влошаване на времето, гръмотевици и т.н. В такъв случай състезанието се счита за приключило, ако от неговото начало са изминали повече от два часа. Ако времетраенето е било по-малко, резултатите не се зачитат, и се насрочва ново състезание.
10. Състезател, представил маломерна риба за измерване и точкуване или риба упомената изрично от организаторите, че не подлежи на прибиране като улов, предвид действаща законова забрана се ДИСКВАЛИФИЦИРА.

1 кръг от Спининг лигата “Brother - на ваша страна 2022” на СК Стари видри, 2.4.2022, р. тунджа, с. Крушаре

Мина първият за 2022 година кръг от Спининг лигата "Brother - на ваша страна 2022", който се проведе на река Тунджа, близо до с. Крушаре в Събота, 2 Април.

Въпреки сравнително студената пролет и очакваните трудни условия предвид ниското ниво и ледената вода, се получи добро състезание като половината от участницитеуспяха да се разпишат с улов.

 

Ето какво казва за риболова Митко Димитров от Бургас, който се класира втори на този кръг:

"След кратки опити на силикончета и дълбоко газещи воблери заложих на Camion-а. Това поради силно ветровитото време. Рибите хванах на изтичало с течение и тънка вода. Имах още една маломерна и 2-3 изтървани мерни риби."

 Ето и малко снимки от състезанието:

Класирането в този кръг е:

1 СВЕТОСЛАВ БОГОВ 50 2130 400 50 2630 100
2 Димитър Димитров 50 1440 300 50 1840 70
3 Петър Йорданов 50 1190 400 50 1690 64
4 МАРТИН МОМЧИЛОВ 50 1010 300 100 1460 56
5 Алеко Дянков 50 840 100 50 1040 40
6 Павлин Калайджиев 50 720 200 50 1020 39
7 Никола Лилов 50 720 100 50 920 35
8 НИКОЛАЙ ТОТЕВ 50 540 100 50 740 28
9 ИВО БЕЛЧЕВ 50 470 100 100 720 27
10 Павел Пантев 50 360 100 50 560 21
11 Калоян Василев 50 320 100 50 520 20
12 ЯВОР ДИМИТРОВ 50 210 100 50 410 16
13 Мартин Дулевски 50 300 50 400 15
13 ГЕОРГИ СТЕФАНОВ 50 300 50 400 15
15 Даниел Йорданов 50 190 50 50 340 13
16 Бончо Янков 50 50 2
16 Виктор Диитров 50 50 2
16 Георги Димитров 50 50 2
16 Станимир Стоев 50 50 2
16 Тодор Тодоров 50 50 2
16 БОРИС ДУЛЕВСКИ 50 50 2
16 СТАНИСЛАВ СТАВРЕВ50 50 50 2
16 ДЕЯН МРКОВ 50 50 2
16 ИВАЙЛО ИВАНОВ 50 50 2
16 НИКОЛА СТЕФАНОВ 50 50 2
16 МАРИАН КРУМОВ 50 50 2
16 СТОЯН ПЕНЕВ 50 50 2
16 ИВАН ДАМЯНОВ 50 50 2

 

Ето и призьорите:

Поздрави на победителите и до нови срещи в следващия кръг на 14 Май.


Календар на състезанията на СК Стари видри за 2022

Здравейте Приятели,

По традиция и тази година СК "Стари Видри", с помощта на "Brother" България ще организира спининг лига, състояща се от цели шест кръга.

Датите за провеждане на мероприятията за 2022г. ще бъдат както следва:

1 кръг - 2 април
2 кръг – 14 май
3 кръг – 11 юни
4 кръг – 27-28 август Традиционен лагер край река Тунджа в близост до с. Княжево.
5 кръг – 17 септември
6 кръг - 8 октомври

Местата за провеждане на всеки кръг ще бъдат определяни седмица предварително според метеорологичната прогноза и активността на хищниците в различни райони.

Каним всички Вас да се присъедините в мероприятията, като напомняме че такса за участие няма. Доброто настроение е гарантирано!

Поздрави и до нови срещи!


предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  следваща