Стари Видри - Спининг клуб

Brother DLH

История на Мухарската Секция

Мухарската Секция към Спининг Клуб "Стари Видри" беше създадена през март месец 2005г., с цел да обедини хората интересуващи се от мухарски риболов в България и да помага на желаещите да започнат да го практикуват. Ние имаме общи цели и приоритети, свързани основно с популяризирането на този вид риболов, етичното отношение към рибата и опазването на природата около водните басейни.

През 2012 година бе регистриран мухарски клуб "Стари видри"

 

 

Приоритетни цели на мухарски клуб „Стари видри”

1. Риболов с изкуствена муха и шнур и неговото популяризиране. За тази цел мухарската секция има изготвена програма от няколко на брой мероприятия, на които ще се риболовства с изкуствена муха и шнур.
2. Провеждане на мероприятия, като организиране на мухарски събори с цели провеждане на следните дейности:

3. Популяризиране на дейността на секцията и спининг клуба чрез:

4. Сформиране на състезателен отбор по риболов с муха и шнур на секцията към клуба и участие в републиканския шампионат по муха.

Търсене на спонсори на отбора.
5. Установяване на контакти с клубове с идентична дейност с цел популяризиране на риболова с муха и шнур. Реализиране на съвместни проекти като зарибяване, екоакции и др.

Условия за членство в Мухарски клуб Стари Видри

1. Заверен билет за настоящата година.

2. Минимално оборудване-мухарка, шнур и мухарска макара.

3. Желание и мотивациа за участие в тази секция. Все пак, сме се събрали, да вършим работа според възможностите ни, а не сме на договор и заплащане към общината.

4. Съобразяване с правилата за етично отношениe при риболова залегнали в дейността на спининг клуб Стари Видри.

6. Задължително плащане на ЧВ. Той е определен като сума от 36 лева за една календарна година, а ученици и студенти плащат половината.

7. Задължително участие поне в една от зарибителните акции за годината.

8. Съпричасност към дейностите свързани с популяризирането на мухарският спорт.

 

Разберете повече на уебсайта на МК "Стари видри"